Plakatforretningen.dk vil gerne bidrage

På denne side kan du orientere dig i, på hvilke områder Plakatforretningen.dk konkret og aktuelt forsøger at bidrage til at minimere det globale klimaaftryk. Det er vigtigt for os, at et bæredygtighedshensyn i stigende omfang bliver en del af vores forretning.

Emballagegenbrug

Plakatforretningen.dk forsøger i videst muligt omfang at genbruge plast- og papemballage fra de leverancer, vi modtager. Eksempelvis genbruger vi paprør til forsendelse af plakater og plastfyld fra emballering af rammer bruges til stødabsorberende fyld i paprørene.

FSC-certificering (Forest Stewardship Council)

Vi har i vores valg af leverandører af henholdsvis skifterammer og emballage lagt vægt på, at de kan dokumentere en udstrakt grad af FSC-certificering. Certificering bør give sikkerhed for, at der bliver udvist bæredygtig ansvarlighed i forhold til skovdriften. Det samme gælder vores leverandør og producent af de fleste af vores nye plakater.

Plakaterne

En ikke ubetydelig del af de plakater, vi forhandler, er gamle, originale plakater helt tilbage fra 1960'erne og frem. Så det ligger i sagens natur, at disse unikke - ikke genoptrykte plakater - ikke yder specifik (ny) belastning på klimaet. Som nævnt overnfor er de fleste af de nye plakater trykt på FSC-certificeret papir. En enkelt plakat, "For every child a tree" af Bjørn Wiinblad udgivet af foreningen "Plant-et-træ" https://plant-et-trae.dk/ er trykt på CO2-neutralt og certificeret PurePrint-papir. Trykkeriet bidrager direkte til reduktion af alle former for miljømæssig belastning ved, at det udelukkende bruger energi fra egen vindmølle.